Het M-biljet

Wat is een M-biljet?

Een M-biljet is een aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen of voor mensen die vanuit Nederland naar het buitenland verhuizen. De M staat voor migratie. Het M-biljet kan voor de jaren tot en met 2019 alleen op papier worden ingevuld. Met ingang van het belastingjaar 2020 is het ook mogelijk om het M-biljet online via MijnBelastingdienst in te vullen.

Een veelgemaakte fout is dat bij migratie gewoon aangifte wordt gedaan via MijnBelastingdienst met het reguliere aangiftebiljet. Aangezien de aangifte die daar is klaargezet alleen van toepassing is als u het gehele jaar in Nederland woont, zal later alsnog een M-biljet ingediend moeten worden, tenzij u het speciale aangiftebiljet gebruikt (beschikbaar onder ‘meer tonen’

Hoe kom ik aan het papieren M-biljet?

Als u een verplichting heeft tot het doen van aangifte en u door de Belastingdienst wordt uitgenodigd om aangifte te doen, dan zal het M-biljet automatisch aan u worden toegestuurd. Dit gebeurt naar het bij de Belastingdienst bekende adres. Mocht u geen uitnodiging van de Belastingdienst ontvangen dan kan het M-biljet aangevraagd worden. Dit kan online of telefonisch via de Belastingtelefoon buitenland (+31 555 385 385). Zorg ervoor dat u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft.

Waarom een M-biljet invullen?

Als u geen uitnodiging om aangifte te doen van de Belastingdienst heeft ontvangen dan loont het vaak wel de moeite om aangifte te doen. Dit komt door het systeem van inhouding van loonheffing op het salaris. Bij de inhouding wordt ervan uitgegaan dat u het gehele jaar in Nederland werkt. Vertrekt u gedurende het jaar dan zal over het algemeen een lager gemiddeld belastingtarief van toepassing zijn, waardoor u recht heeft op een teruggaaf van belasting. Wilt u controleren of u wellicht recht heeft op een teruggaaf van belasting, gebruik onze Tax Scan.

Zelf een M-biljet invullen of laten invullen?

Het invullen van een M-biljet is niet eenvoudig. Het papieren M-biljet telt bijna 60 pagina’s en de toelichting zelfs 86 pagina’s. Het verdient dan ook aanbeveling om hiervoor een belastingadviseur in te schakelen. Wij zijn graag bereid om het M-biljet voor u in te vullen. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting in internationaal verband.

REGISTREER HIER VOOR ASSISTENTIE